هزار افسان شنبه تا چهارشنبه 00:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

هزار افسان

هزار افسان

برگرفته از داستان های هزار و یک شب

کارگردان: میکائیل شهرستانی
تهیه کننده: محمد مهاجر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 00:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
هزار افسان