آسمان در خاك جمعه 9:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو نمایش

آسمان در خاك

آسمان در خاك

ویژه برنامه

ویژه برنامه شهادت حضرت علی (ع)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 9:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آسمان در خاك