حسینیه ارگ هر روز 13:30 و 24:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

حسينيه ارگ

حسینیه ارگ

پخش مراسم روضه خوانی مسجد ارگ و تكیه صنف لباس فروشان بازار تهران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 13:30 و 24:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حسینیه ارگ