خط شكن از 4 بهمن 8:15 دقیقه به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خط شكن

خط شكن

زندگی شهید مهدی زین الدین

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا
كارگردان: ایوب آقاخانی
نویسنده: عباس اقسامی
صدابردار: جعفرجودتی
افكتور: نازنین حسن پور
بازیگران: احمد هاشمی- محمدرضا قلمبر-سیماخوش چشم-علی میلانی- مهدی نمینی مقدم-
احمد گنجی-امین بختیاری- محمد شریفی مقدم-شهریارحمزیان-شمسی صادقی


اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 4 بهمن

ساعت پخش برنامه: 8:15 دقیقه

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خط شكن