اعتراف تلخ از 4 بهمن 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اعتراف تلخ

اعتراف تلخ

ماجرای مرد جوانی كه همسرش نیاز به عمل جراحی دارد و به علت بالا بودن هزینه عمل نمیتواند عمل كند مرد جوان به علت درگیری های ذهنی اش دچار بی نظمی در محل كارش میشود و از آنجا نیز اخراج میشودو.....

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 4 بهمن

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اعتراف تلخ