افسون پنهان از 9 اسفند 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

افسون پنهان

افسون پنهان

صادق مطلع میشود كه پسرش نوید و همسرش همدم در جریان نشت گاز و انفجار ناشی از آن جان خود را از دست داده اند از سوی دیگر در اتاق فكر موساد هامان كه مسئول گروه عملیات انفجار منزل نوید است اعضای خود را مورد توبیخ قرار داده

كارگردان فریدون محرابی
تهیه كننده مهدیه تقی زاده
نویسنده فرزانه السادات دستغیبی
افكتور فاطمه حسن پور
صدا بردار جعفر جودتی
بازیگران
حمید منوچهری
نگین خواجه نصیر
مهدی نمینی مقدم
عباس توفیقی
محمد رضا قلمبر
شیما جانقربان
حمید هدایتی
محمدرضا علی
ایوب آقا خانی
سعید سلطانی
راضیه مومیوند
نازنین مهیمنی
حمید یزدانی
كامیار محبی
قربان نجفی
فریبا طاهری
پریسا مقتدی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 9 اسفند

ساعت پخش برنامه: 23:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
افسون پنهان