زنهار از قرین بد از 28 فروردین 22:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

زنهار از قرين بد

زنهار از قرین بد

Bootstrap Image Preview

مصلح الدین ابومحمد، سعدی شیرازی در شهر طرابس اسیر شده و به عنوان برده به كار لگد كردن گل مشغولِ، ابن وهاب از تجار معروف حلب، مصلح الدین رو به ده دینار از ابو راشد خریداری می كنه و تنها دخترش، رباب رو به عقد این جوان شوریده حال در میاره...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
زنهار از قرین بد