چهارشنبه ی سرخ از 11 اردیبهشت 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

چهارشنبه سرخ

چهارشنبه ی سرخ

چهارشنبه ی سرخ

رزا مدتی ست خواب های اشفته می بینه و با فریادهای كمك یك زن ناشناس از خواب می پره .او می خواهد راز این كابوسها را كشف كند . پیش روانشناس میرود و او حدس می زند كه ریشه ی این كابوس ها در واقعیت زندگی گذشته ی رزا است ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
چهارشنبه سرخ