سر پرستار ارجمند از 18 اردیبهشت 22:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

سرپرستار ارجمند

سر پرستار ارجمند

Bootstrap Image Preview

ویژه روز پرستار - پرستار كیانی كه قرار است در بیمارستانی مشغول به كار شود تصادفا سوار ماشینی می شود كه سرپرستار همان بیمارستان راننده همان ماشین است ...

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
سرپرستار ارجمند