غلام مرده شور از 25 اردیبهشت 00:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

غلام مرده شور

غلام مرده شور

Bootstrap Image Preview

غلام، تنها مرده شور آبادیست و شوق زیادی برای رفتن به جبهه دارد. از طرفی كدخدا هم مایل به رفتن او نیست چون با رفتن غلام دیگر هیچ مرده شوری در روستا نیست. در حالیكه غلام دور از چشم همه نورالدین را درغسالخانه حبس كرده تا به او غسالی یاد بدهد..

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
غلام مرده شور