رژی از 25 اردیبهشت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

رژي

رژی

Bootstrap Image Preview

داستانی درباره ی واقعه ی تنباكو در زمان ناصرالدین شاه كه كمپانی رژی با دادن رشوه به شاه و دیگر درباریان قرارداد ننگینی را به ایران تحمیل می كند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
رژی