بازگشت از 1 خرداد 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بازگشت

بازگشت

Bootstrap Image Preview

نمایشنامه مناسبتی است كه حضور قهرمانان و ورزشكاران در حماسه ازادی خرمشهر را روایت می كند بهنام دوچرخه سواری است كه در جریان جنگ معلول شده همسر و هم تیمی های سابق او برگزاری یك تور دوچرخه سواری تا خرمشهر قصد دارند اورا به زندگی امیدوار كند..

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بازگشت