روزی روزگاری خراسان از 29 خرداد 03:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روزي روزگاري خراسان

روزی روزگاری خراسان

Bootstrap Image Preview

كاووس، بشیر را در مزرعه خود استخدام كرده و حاضر شده دو برابر دیگران به او مزد دهد اما ناز خاتون خواهر بشیر كه از كودكی او را بدون پدر و مادر بزرگ كرده مخالف این كار است زیرا مطمئن است كه كاووس از روی حسن نیت این كار را نكرده...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
روزی روزگاری خراسان