آتش فشان دو سه روز قبل از 26 تیر 01:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آتش فشان دو سه روز قبل

آتش فشان دو سه روز قبل

آتش فشان دو سه روز قبل

داستان دانشمندی است كه برای تذكربه اهالی شهری معروف به «شهر ته دنیا»به آنجاسفرمی كند.آتشفشان درآستانه ی فوران است وشهربایدتخلیه شوداماكسی درآن شهرتوریستی دانشمندراجدی نمی گیرد...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آتش فشان دو سه روز قبل