فاتحان سکوی المپیک از 2 مرداد 03:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

فاتحان سكوي المپيك

فاتحان سكوی المپیك

Bootstrap Image Preview

در ادوار مختلف المپیك حوادثی رقم خورد یا ورزشكارانی ظهور كردند كه هم از حیث ورزشی و هم اجتماعی سیاسی ، جذابیت و اهمیت ویژه دارد. در هر قسمت از این مجموعه یك اتفاق مستند یا ورزشكار مدال آور مبنای نمایش قرار می گیرد

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
فاتحان سکوی المپیک