سال های سربی از 9 مرداد 01:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

سال هاي سربي

سال های سربی

Bootstrap Image Preview

تاجمااگرچه عروس خانواده قجری است اماامورات زندگی اووفرزندانش ازطریق چاپخانه پدری اش می گذرد.مسائل واختلافات بین افرادخانواده منجربه اتفاقاتی می شود كه بارویداد های مستندسیاسی واجتماعی گره می خورد،زمینه هاوعلل كودتای 28 مردادرابیان میكند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
سال های سربی