سهم مشترک از 9 مرداد 03:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

سهم مشترك

سهم مشترك

Bootstrap Image Preview

پرویزتابش كارخانه تولیدزیره وپاشنه داره ونامی معتبردربازاركفش ایرانه.سه پسرعمو به نام های مرتضی،مجتبی ووحیدداره كه15 ساله دركارخانه او مشغول به كارهستندوسه برادریهو تصمیم میگیرندازپرویزجداشوندوبرای خودشان كاركنندكه بامشكلاتی روبرو میشوند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
سهم مشترک