شال شبیه تهران از 16 مرداد 02:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

شال شبيه تهران

شال شبیه تهران

Bootstrap Image Preview

رحمت نبی زاده بازاری چهل ساله كه به واسطه ی نذر یك شال سبز تعزیه به دنیا آمده و پدرش او را به عنوان یك حسین خوان ماهر بار آورده است در سالهای بعد از رفتن رضا خان برادر كوچكتر رحمت به نام كرامت به شدت مریض میشود و ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
شال شبیه تهران