ضیافت از 21 مرداد 10:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

ضيافت

ضیافت

Bootstrap Image Preview

دوران حكومت رضاخان است.هنوزمراسم عزاداری امام حسین(ع)كاملاقدغن نشده امامحسن پسرعلی اصغرخان كه باتلاش،پدرش راراضی كرده تادر تامینات مشغول به كارشود.حضورمحسن دراداره تامینات باعث شده تااوباخلاف كاری هاوباجگیری های مقامات رضاخانی مواجه شود....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ضیافت