زنده بیدار از 30 مرداد 01:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

زنده بيدار

زنده بیدار

Bootstrap Image Preview

نمایش برگرفته از قصه تمثیلی عرفانی "حی بن یقظان " به روایت ابوعلی سینا است و احوالات افرادی را نقل می كند كه هر كدام به فراخور ماجراها و اتفاقات در یك دوره زمانی صاحب كتاب می شوند و به تأثیر از كتاب بخشی از حقایق را تجربه می كنند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
زنده بیدار