ای كاش گل سرخ نبود از 30 مرداد 03:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اي كاش گل سرخ نبود

ای كاش گل سرخ نبود

Bootstrap Image Preview

پیرزنی سختی كشیده كه در آسایشگاه سالمندان روزگارش را سپری می كند، او خاطرات زندگی خود را برای نویسنده ای تعریف می كند....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ای كاش گل سرخ نبود