ریچارد سوم از 6 شهریور 5:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ريچارد سوم

ریچارد سوم

Bootstrap Image Preview

نمایش نامه ای تاریخی اثر ویلیام شكسپیر است كه داستان تراژیك به قدرت رسیدن شاه ریچارد سوم و سقوط وی را به پرده می كشد ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ریچارد سوم