زمان از دست رفته از 3 مهر 2:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

زمان از دست رفته

زمان از دست رفته

Bootstrap Image Preview

امیر احتشام كه در صف پیوند قلب بوده به دلیل نبود قلب مناسب امیدش را به زندگی از دست میدهد . به وی پیشنهاد قلب مصنوعی ای میشود. كه پروفسور موسیوند اختراع كرده است...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
زمان از دست رفته