خشم شب از 4 دی ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

خشم شب

خشم شب

پاشا همزمان با دوره ی آموزشی خدمت سربازیش سعی می كند از راه های مختلف شرایط دریافت معافیت را برای خود فراهم نماید. در جریان اردوی آموزشی تصمیم به فرار می گیرد و فرشاد را هم با خود همراه میكند. در حین فرار...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
خشم شب