دستم را تو بگیر از 11 دی ساعت 10:30 صبح به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

دستم را تو بگير

دستم را تو بگیر

Bootstrap Image Preview

در ایام فاطمیه زهرا به خاطر جور كردن هزینه بیمارستان پیشنهاد تبانی در مناقصه را پذیرفت اما بعد خواب عجیبی میبیند و متوجه میشه كه خواب یه هشدار بوده پس زهرا وامی را كه از شركت میگیرد به راننده شركت میدهد

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
دستم را تو بگیر