ریشه های عمیق از 25 دی ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ريشه هاي عميق

ریشه های عمیق

Bootstrap Image Preview

برت"سیاهپوست جوانی ست كه بادرجه افسری ازجنگ دراروپا به شهرخود درآمریكا بازگشته است وقصددارد مدرسه ای بسازد و به بچه های سیاهپوست درس بدهد،وی در خانواده سفیدپوست سناتور لنگدون بزرگ شده است...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ریشه های عمیق