دیدار در یك روز زمستانی از 9 بهمن ساعت 3:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ديدار در يك روز زمستاني

دیدار در یك روز زمستانی

دیدار در یك روز زمستانی

مجموعه ی دیدار در یك روز زمستانی به شرح وقایع ده روز منتهی به بیست و دوم بهمن 57در ایران و حوداث سیاسی آن روزها در قالب یك قصه می پردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
دیدار در یك روز زمستانی