اسم رمز از 9 بهمن ساعت 2:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اسم رمز

اسم رمز

Bootstrap Image Preview

كیمیا دختری شهرستانی است كه در بحبوحه ی روزهای دی ماه پنجاه و هفت از شیراز به تهران آمده تا به عنوان یك انقلابی كنار دوستش خاطره فعالیت كند. واقعیت این است كه خاطره برای دستیابی به یك هدف گروهی كیمیا را به تهران كشانده است...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
اسم رمز