ذهن كامل از 24 اردیبهشت ساعت 2:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ذهن كامل

ذهن كامل

Bootstrap Image Preview

خانم نكویی سردبیر یكس از رنگین نامه های پرفروش است. او برای فروش بیشتر مدیر مسئول را راضی می كند تا یكسری كلاسهای روانشناسی و خود شناسی در دفتر مجله راه اندازی كند.خانم نكویی با دانش كم كه باورش شده روانشناس است در زندگی خصوصی هم ناموفق است

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ذهن كامل