تا انتها امید از 31 اردیبهشت ساعت 5:15 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تا انتها اميد

تا انتها امید

تا انتها امید

با پیدا شدن شناسنامه نگین ازصندوقچه مادربزرگ سارا میخواهد تاداستان زندگی پسرش صادق ونوه اش نگین رابرای اوتعریف كندبعدازشنیدن ماجرا نگاردرباره زندگیش دچار تردید شده وازمادرش میخواهد به سوالات اوپاسخ داده ورازنگین را فاش كند اما...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
تا انتها امید