پس از تاریكی از 22 مرداد ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پس از تاريكي

پس از تاریكی

پس از تاریكی

جنگ سالها خاطره به همراه خود دارد كه بعد از پایان جنگ هنوز شنیدنی هستند . خاطرات اسرای جنگ بخشی از این شنیدنی های جنگ است. جایی كه تو و دشمن چهره در چهره ی یكدیگر مصاف می كنید. نمایش بعد از تاریكی بخشی از این خاطره هاست

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پس از تاریكی