راه افتخار از 2 مهر ساعت 7:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

راه افتخار

راه افتخار

راه افتخار

محمود حسینی 25 ساله و فرمانده گروهانِ یك واحد بسیج است كه اكنون به مدت 6 سال است كه در جبهه حضور دارد( از ابتدای جنگ تحمیلی) او در آخرین باری كه از جبهه به مرخصی آمده با دختر دایی خود زهرا نامزد شده و خانواده هایشان قرار را براین گذاشته‌اند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
راه افتخار