پروانه و آتش از 9 مهر ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پروانه و آتش

پروانه و آتش

پروانه و آتش

در تاریخ دو سال اول جنگ نام چریكی به چشم می خورد كه جنگ های نامنظم را علیه متجاوزان بعثی هدایت می كرد اما كمتر گفته می شود كه این چریك، با زندگی عارفانه خود، به عنوان یك نخبه علمی به زندگی مرفه و بی دغدغه در آمریكا پشت پا زد و ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پروانه و آتش