روحوضی از 16 مهر ساعت 9:00 صبح به مدت 45 دقیقه

رادیو نمایش

رو حوضي

روحوضی

Bootstrap Image Preview

نمایش سیاه بازی كه بنام های تخت حوزی یا رو حوزی نیز شناخته میشود به 2 نوع تقسیم میشود 1 سور و سوگ 2 شادی آور . منطقه لاله زار تهران پاتوق گرم گذشته سیاه بازی بوده است .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
رو حوضی