اوهام از 23 مهر ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اوهام

اوهام

اوهام

از میدون بلدیه ی رشت تا بازار راهی نیست، پیاده هم میشه گز كرد، برف كه باشه میتونی یله بدی رو سنگفرش و خودتو بسپری به مسیری كه میبردت تا تازگی خوش رنگ بازار، صبح برف زیادی اومده بود، از میون جاده كه دیدم داره برف میباره هول كردم...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
اوهام