امید دمیدن از 7 آبان ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اميد دميدن

امید دمیدن

امید دمیدن

كمیته ای در بیمارستان نمازی شیراز كه بیشترین اعمال جراحی پیوند را انجام می دهد مامور بررسی امكان پیوند عضو به نوزادان با وزن زیر پنج كیلو و كاهش تلفات آنان می كند. دكتر رستمی از این كمیته به تهران می آید تا با موسسه ی رویان و سایر نهادها...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
امید دمیدن