روزگار تئاتر چهارشنبه ها 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

روزگار تئاتر

روزگار تئاتر

Bootstrap Image Preview

یك برنامه پژوهش محور است كه به موضوع رابطه­ی تئاتر و جامعه و همچنین روابط متقابل آن می پردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
روزگار تئاتر