ایران خانم از 15 خرداد 17:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ايران خانم

ایران خانم

ایران خانم

ایران خانم زن هفتاد ساله ای كه به دلیل بیماری و مشغله ی فرزندان پرستاری به اسم پروین استخدام می كند.پروین با اینكه سابقه ی دزدی در منازل را دارد میان خودش و ایران خانم الفت عمیقی را احساس می كند.ایران خانم وصیت می كند اموالش به پروین برسد..

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ایران خانم