بت می تراشند پروانه دوشنبه تا جمعه 00:00 به مدت 15 دقیبقه

رادیو نمایش

بت مي تراشند پروانه

بت می تراشند پروانه

Bootstrap Image Preview

عبدالرحمن به دختری به نام صهبا دلباخته است اما صهبا دل در گروی عشق جوان دیگری بسته است. میان عبدالرحمن و رقیب با شمشیر نزاعی درمی‌گیرد. در میانه نبرد، شمشیر عبدالرحمن می شكند و مغلوب می شود و....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بت می تراشند پروانه