آخرین قربانی یكشنبه تا جمعه 10:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آخرين قرباني

آخرین قربانی

Bootstrap Image Preview

دختری بنام لیندا بر اثر یك تصادف، دچار مرگ مغزی میشود و خانواده او تصمیم میگیرند كه اعضای بدن او را اهدا كنند. لیندا نقاشی میكشید و بعد از مرگ او، تمام تابلوهای نقاشی او را به جز یكی، در نمایشگاههای مختلف به نمایش گذاشته شد و به فروش رفت.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آخرین قربانی