داستان عجیب و غریب آقای اشلیمن از 27 آذر ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

داستان عجيب و غريب آقاي اشليمل

داستان عجیب و غریب آقای اشلیمن

Bootstrap Image Preview

پیتر اشلیمل جوان بیكار و فقیری است كه سایه ی خود را در برابر ثروت به شیطان می فروشد و به دردسرهای فراوان دچار می شود اما در آخر با شیطان مبارزه كرده و به آرامش می رسد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
داستان عجیب و غریب آقای اشلیمل