داستان عجیب و غریب آقای اشلیمل شنبه تا چهارشنبه 17:00 به مدت 30

رادیو نمایش

داستان عجيب و غريب آقاي اشليمل

داستان عجیب و غریب آقای اشلیمل

Bootstrap Image Preview

پیتر اشلیمل جوانی سی ساله كه برای پیدا كردن كار عازم بندر می شود و به هنگام پیاده شدن توسط درشكه چی به خانه ویلایی مردی برده می شود و...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
داستان عجیب و غریب آقای اشلیمل