بهشت شنبه تا چهارشنبه 00:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بهشت

بهشت

Bootstrap Image Preview

داستان دوبرادربنامهای ایرج وتورج دریكی ازروستاهای شمال كه عاشق یك دخترروس بنام ماری می شونداما ماری فوت میكندوایرج به تهران رفته وتورج با آنا خواهرماری ازدواج میكندبعدازفوت پدرایرج متوجه میشودكه پدربیشتردارایی رابه ایرج بخشیده

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بهشت