بهشت شنبه تا چهارشنبه 00:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بهشت

بهشت

بهشت

داستان دوبرادربنامهای ایرج وتورج دریكی ازروستاهای شمال كه عاشق یك دخترروس بنام ماری می شونداما ماری فوت میكندوایرج به تهران رفته وتورج با آنا خواهرماری ازدواج میكندبعدازفوت پدرایرج متوجه میشودكه پدربیشتردارایی رابه ایرج بخشیده

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بهشت