آخرین سفر شنبه تا پنج شنبه 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آخرين سفر

آخرین سفر

Bootstrap Image Preview

حمید به بانك بدهكار است و باید پول آن ها را بر گرداند با همسرش به بم می روند تا نخلستان پدری را بفروشد همسرش تصمیم می گیرد به او كمك كند پس تصمیم می گیرد به تهران برگردنداما آنها احساس می كنند كه نمی توانند بم را ترك كنند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آخرین سفر