راه سلیم شنبه تا جمعه 4:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

راه سليم

راه سلیم

Bootstrap Image Preview

سلیم كتابی نوشته درباره اخبار و رویدادهای واقعی مربوط به امام علی و اهل بیتش و شیعیان . حجاج بن یوسف، امیر عراق دنبال سلیم و كتاب است. سلیم گریخته و به سمت ایران آمده است. تا كتاب را به دست فردی مورد اعتماد  بسپارد. اما مأموران حجاج دنبال ا

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
راه سلیم