فاطمه ای دیگر از 22 خرداد 19:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

فاطمه اي ديگر

فاطمه ای دیگر

Bootstrap Image Preview

افزون بر بی خبری از خال برادر،كابوس ها شبانه خاطر فاطمه مصومه را آشفته كرده است.این نامه از رضا(ع) است برای خواهرش فاطمه،پس از خواندن این نامه عزم فاطمهه برای رفتن به سوی مرو جزم می شود...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
فاطمه ای دیگر