طوق سرخ شنبه تا چهارشنبه 15 دقیقه به مدت 23:45

رادیو نمایش

طوق سرخ

طوق سرخ

Bootstrap Image Preview

میهن وطاهر به سمت حرم می رود ، ماموران حرم را محاصره و به سمت حرم تیر اندازی می كنند . طاهر و مهین با حمله ی ماموران روبه رو می شوند و مهین گم می شود .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
طوق سرخ