دو برادر از 8 خرداد 05:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

دو برادر

دو برادر

Bootstrap Image Preview

ماجرای دو برادر به نام آدامز و چارلز كه به خاطر حسادت برادر خود را شبی در مزرعه ای سخت كتك می زنند و از آن به بعد آدامز خانه را ترك می كند و به خدمت نظام میرود ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
دو برادر