روز موعود از 14 شهریور ساعت 4:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روز موعود

روز موعود

Bootstrap Image Preview

روز 16 شهریور سال 1374 است، قاسم دهقان به عنوان طراح صحنه و مشاور نظامی و همچنین یكی از بازیگران فیلم قطعه ای از بهشت حضور دارد یكی از عوامل جوان فیلم كه چیزهایی درباره ی گذشته ی قاسم شنیده به سراغ او میرود و از وی درباره ی وقایع 17 شهریور

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
روز موعود