جان آفرین 13 الی 22 شهریور 00:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جان آفرين

جان آفرین

Bootstrap Image Preview

زهرا سادات جعفر پور در انتظار به دنیا آمدن فرزند دومش است. فرزندی كه برای او نامی انتخاب نكرده تا او را ببیند و پس از دیدنش او را نام گذاری كند. او به همراهی مادرش جواهر، دخترش فاطمه و همسرش وحید حیدرپناه ، از شهر محل سكونتشان، راهی یزد شد،

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
جان آفرین