آن سیزده از عالم به در 25 تا27 شهریور 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آن سيزده از عالم به در

آن سیزده از عالم به در

Bootstrap Image Preview

شهریار در بازگشت از شهر قم به شهر تبریز زندگی اش را مرور می كند او یاد عشق و همسر از دست رفته اش عزیزه و هر آنچه بر او گذشت را مرور می كن دو با خود می گوید چقدر آدم ها نیستن ، چرا آدم ها كم می شنوند و من تنها و ... .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آن سیزده از عالم به در