آن سیزده از عالم به در 25 تا27 شهریور 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آن سيزده از عالم به در

آن سیزده از عالم به در

آن سیزده از عالم به در

شهریار در بازگشت از شهر قم به شهر تبریز زندگی اش را مرور می كند او یاد عشق و همسر از دست رفته اش عزیزه و هر آنچه بر او گذشت را مرور می كن دو با خود می گوید چقدر آدم ها نیستن ، چرا آدم ها كم می شنوند و من تنها و ... .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آن سیزده از عالم به در